Terugblik op 10 jaar Brouwers Zink

Brouwers Zink bestaat al sinds 1986, ruim 33 jaar dus. Maurice Kerkhofs begon 10 jaar geleden bij Brouwers Zink en blikt terug op de afgelopen, spannende periode.

Het vertrekpunt

“Brouwers Zink was in een financiële crisis terechtgekomen die zich tussen 2008 en begin 2010 van kwaad tot erger ontwikkelde. Brouwers Zink had een aantal jaren van snelle groei achter de rug waarin alles dat John Brouwers aanraakte in goud leek te veranderen. Dat succes leidde tot veel bewondering, de groeicijfers waren immers indrukwekkend. Toen de verdere groeiplannen een nieuwe bankfinanciering nodig hadden, waren er drie banken zeer geïnteresseerd om Brouwers Zink daarin te helpen. Eind 2008 viel de keuze op Rabobank. Er was een uitstekende klik tussen John Brouwers en Bert Penders van Rabobank.

De problemen ontstonden bij de opmaak van de jaarcijfers over 2008. Er waren twee accountantskantoren bij betrokken. Beide lokale kantoren met lokale accountants. Een van die accountants had een certificerende bevoegdheid. Hij tekende de jaarrekening van Brouwers Zink met een jaarlijks terugkerende oordeelonthouding omdat de goederenstroom niet controleerbaar was. Geen mens die daar blijkbaar over viel, geen bankier ook.

Het tij keert

Totdat de cijfers die over 2008 werden ingediend bij Rabobank niet juist bleken te zijn en herzien moesten worden en er een fors verlies zichtbaar werd. Dat was het moment dat alles omsloeg bij Brouwers Zink. Van een forse nettowinst in 2007 naar een fors netto verlies in 2008 net nadat een nieuwe financiering van Rabobank was gestart.

John Brouwers zocht hulp en vond die in de persoon van Peter Rijkers. Peter was een oud bankier van ABN AMRO en wist dus als geen ander hoe een bank als Rabobank met dit nieuws zou omgaan en wat er moest gebeuren om het vertrouwen van Rabobank niet nog verder te verliezen. Er moest een onderzoek plaatsvinden en daarvoor werd een extern bureau ingeschakeld. Een ervaren bureau dat vaker van dit soort onderzoeken voor Rabobank had gedaan. En dat bureau kwam tot een duidelijke analyse: Brouwers Zink had nieuw leiderschap nodig.

Nieuw leiderschap

Peter Rijkers ging met dat advies aan de slag en kwam tot een aanbeveling om twee mensen aan te nemen. Voor de korte termijn: een interim directeur van een extern bureau, dat ervaring had met dit soort grootschalige veranderprocessen en een financiële man die voor de lange termijn werd aangenomen en daarvoor kwam Peter bij mij uit (voor mijn financiële achtergrond verwijs ik naar mijn LinkedIn profiel). Ik herinner mij nog goed hoe ik op een avond bij Peter thuis langsging rond een uur of acht in de avond om pas na middernacht huiswaarts te gaan. Ik was gefascineerd door het verhaal Brouwers Zink en de ondernemer John Brouwers.

En dus volgde een kennismaking met John, de nieuwe interim directeur en nog een zeer ervaren directeur van een groot concern die John, samen met Peter bijstond, waarna de interim directeur en ik aan de klus begonnen. Een klus die begon met een toer door Nederland om alle locaties van Brouwers Zink te leren kennen en een eerste afspraak bij Rabobank.

De start

De eerste afspraak bij Rabobank was bij de afdeling Bijzonder Beheer, toen nog in Eindhoven. Er werd mij in niet mis te verstane woorden te kennen gegeven dat er per 6 maart 2010 een sluitende liquiditeitsplanning voor het hele jaar moest liggen. Ik had op dat moment nog helemaal niets gezien van de administratie bij Brouwers Zink en kende de medewerkers nog niet eens. Maar binnen 3 weken lag daar een liquiditeitsplanning die we tot op de dag van vandaag gebruiken als model om op te sturen. Dat was mogelijk omdat de basisadministratie in Exact (toen nog Grote Beer) keurig op orde was, maar voor de rest was het een grote puzzel om inzicht te krijgen in alle factoren die het bedrijf beïnvloeden. 2010 was dan ook een zeer lastig, maar ook zeer leerzaam jaar.

Er volgden dat jaar diverse afspraken bij Rabobank en er ontstond al snel vertrouwen dat wij goed aan de slag gingen bij Brouwers Zink. We waren vanaf dag 1 open en eerlijk over waar we mee bezig waren en er werden goede beslissingen genomen met het oog op de toekomst. Dat waren vaak hele lastige beslissingen met grote gevolgen voor werknemers en hun gezinnen. Voor mijzelf waren dat de donkere dagen bij Brouwers Zink. Ik had dit nog nooit eerder meegemaakt, dus het viel me zwaar. Maar voor de mensen die slecht nieuws kregen zal het nog veel zwaarder zijn gevallen.

Onze interim directeur hield zich onder meer bezig met het verkoopteam van Brouwers Zink. Daar vertrokken ook mensen en werden ook nieuwe mensen aangetrokken. Maar er vertrokken ook mensen die we niet graag zagen vertrekken. Theo Hessels, de verkoopdirecteur op dat moment, besloot in het najaar van 2010 om in Nijmegen voor zichzelf te starten. Hij nam veel Brouwers Zink klanten mee en dat maakte het proces bij Brouwers Zink nog veel lastiger. Ook het besluit om de distributie activiteiten vanuit Oss te gaan organiseren werd geen succes. De uitvoering van dat project leidde tot de volgende grote ramp bij Brouwers Zink: klanten kregen te maken met grote leverproblemen in de periode tussen februari en mei 2011. Daar waar er goede besluiten werden genomen na de start, was dit een vervolg dat het bedrijf opnieuw in zeer grote problemen bracht.

Een hernieuwde start

Er moest hard ingegrepen worden voordat het te laat was. Er werd afscheid genomen van de interim directeur en moest ik zelf vol aan de bak. Maar in stond er gelukkig niet alleen voor: John Brouwers, die altijd is blijven meedenken in het proces, leidde het proces om alle activiteiten (in 1 weekend!) uit Oss terug te brengen naar Maasmechelen. Daarnaast besloten we om alle filialen in Nederland (Zaandam, Breda, Oss, Roermond en Geleen) te sluiten en ook dat proces was zeer ingrijpend. Opnieuw moest er afscheid genomen worden van veel trouwe Brouwers Zink mensen en opnieuw was het zeer pijnlijk. In diezelfde periode verloren we onze adviseur, Peter Rijkers, die overleed. Gelukkig was onze andere adviseur bereid om ons extra bij te staan in deze lastige tijd.

Nu dat alles onder 1 dak was, werden de acute leverproblemen heel snel opgelost. Maar het vertrouwen was bij veel klanten aangetast. Toch bleven de meeste klanten ons in die lastige periode trouw en dat was de basis om aan een herstel te werken. Het herstel zette zich zo goed door dat ik werd gevraagd om eigenaar te worden bij Brouwers Zink. Begin 2012 werd dat geformaliseerd en sindsdien werken John Brouwers en ik als partners samen aan het verdere herstel van Brouwers Zink. Maar toch ontstond er nog een moeizaam 2012 toen de effecten van de bouwcrisis nogmaals tot een reorganisatie moesten leiden bij Brouwers Zink. Opnieuw een zeer pijnlijke periode die Brouwers Zink naar een bedrijf van nog geen 20 medewerkers terug bracht. Met die smalle bezetting werd vervolgens de weg naar het herstel ingezet in 2013. Vanaf 2014 werden er alleen nog maar positieve resultaten gerealiseerd bij Brouwers Zink.

De succesfactoren

Er waren een aantal succesfactoren liggen ten grondslag aan het herstel van Brouwers Zink van 2014 t/m 2019. Ten eerste is daar de kracht van de medewerkers van Brouwers Zink. Er is een zeer sterke groep van mensen aanwezig die het DNA van Brouwers Zink vormen. Er zit zeer veel kennis en ervaring in de groep en Brouwers Zink kent bijzonder weinig verloop van medewerkers die het bedrijf verlaten. Daar waar de markt jaarlijks veel kennis kwijtraakt door vergrijzing, daar is Brouwers Zink een solide partner gebleven op basis van haar kennis en ervaring.

Verder is de loyaliteit van de Brouwers Zink klanten zeer belangrijk. Terwijl de concurrentie maar blijft toenemen daar verliest Brouwers Zink relatief weinig klanten dankzij de relaties die in vele jaren zijn opgebouwd. Wel zijn de marges onder zware druk komen te staan als gevolg van de bouwcrisis en de toegenomen concurrentie.

Die loyaliteit is er ook bij de leveranciers van Brouwers Zink. Bedrijven als Nedzink, Uzimet, Wentzel/Rheinzink en KME hebben ons ook in de lastige periode gesteund. Er is relatief weinig leveranciersverloop geweest in 10 jaar tijd. Wel is Brouwers Zink kritischer geworden ten aanzien van kwaliteit. Kwaliteit van de materialen, maar ook de kwaliteit van de leverbetrouwbaarheid.

De samenwerking met Rabobank is eveneens een kritische succesfactor gebleken. Het vertrouwen dat wij van Rabobank hebben gekregen, hebben we nooit beschaamd. Niet dat er nooit tegenslagen waren, maar ze konden altijd worden uitgelegd en van de zijde van Rabobank was er altijd begrip en van een gezonde kritische houding. Dat was zeker het geval in de beginjaren van 2010 t/m 2014 toen we nog bij de afdeling Bijzonder Beheer zaten. Vanaf 2015, toen we weer in commercieel relatiebeheer terecht kwamen en de bedrijfsresultaten van Brouwers Zink verder verbeterden, begon de relatie met Rabobank steeds moeizamer te verlopen. Dat zal voor een groot deel het gevolg zijn van de moeizame tijd die Rabobank zelf heeft ondergaan de laatste jaren.

Een groot succesverhaal?

Voor een groot deel is dit zeker een succesverhaal geworden. Brouwers Zink was een ziek bedrijf en we zijn erin geslaagd met zijn allen om Brouwers Zink weer gezond te maken, dus dat is uitstekend. Maar Brouwers Zink mag nog wat verder aansterken de komende jaren en in dat kader moeten we ook kritisch zijn op de besluiten die niet goed hebben uitgepakt. Ook na “Oss” in 2011 zijn er nog fouten gemaakt, we blijven mensen en niemand is foutloos. Maar samen met onze mensen komen we tot goede plannen om het bedrijf verder te blijven verbeteren en klaar te maken voor een mooie toekomst.

Voor mijzelf kan ik zeggen ik dat de laatste 10 jaren bijzonder veel heb geleerd bij Brouwers Zink. John is een fantastische collega Brouwers Zinken mentor gebleken op diverse terreinen. Maar ook de andere Brouwers Zink collega’s hebben daarin een belangrijke rol gespeeld. We hebben bij Brouwers Zink een hele open cultuur met korte communicatielijnen, zodat we elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren.

Het is bijzonder jammer dat we Peter Rijkers onderweg zijn verloren. Ik zou hem dan ook postuum willen bedanken voor het mogelijk maken van een van de beste keuzes in mijn leven: de keuze voor Brouwers Zink.”

Maurice Kerkhofs

Directeur Brouwers Zink